Seleccioni el tràmit

Aquesta web és per concertar cita prèvia amb els serveis del Consell Comarcal de la Garrotxa.
Si heu de concertar cita prèvia amb els serveis de XALOC és aquí


Responsable de Tractament
Consell Comarcal de la Garrotxa
Av. Onze de setembre, 22
17800 Olot
Tel. 972 27 49 00
Delegat de protecció de dades
Av. Onze de setembre, 22
17800 Olot
Tel. 972 27 49 00
[email protected]
Finalitat
La fi explícita, legítima i determinada en el títol del tràmit per sol·licitar cita prèvia amb el Consell Comarcal de la Garrotxa.
Termini de conservació de les dades
El preceptiu per llei.
Elaboració perfils
No es farà elaboració de perfils ni hi han decisions automatitzades.
Legitimació
DECRET LEGISLATIU 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'organització comarcal de Catalunya.
Destinataris
Consell Comarcal de la Garrotxa
Cessió
Les vostres dades no seran cedides a tercers.
Transferència internacional
No hi ha transferència internacional
Drets
D'accés, de rectificació, supressió, limitació de tractament i oposició.
Exercici dels Drets
Té dret a presentar una reclamació davant l'autoritat de control corresponent. Podrà exercir els seus drets en els termes establerts en la legislació vigent, dirigint-se al Delegat de protecció de dades del CCGA, domicili Av. Onze de setembre, 22 17800 Olot, telèfon 972 27 49 00, [email protected]